obec Doubravice

Místní část Doubravice se nachází západně od Leštiny v mírném jihozápadním svahu. Na severní straně se nad obcí vypíná zalesněný kopec zvaný V hůrách. Obcí prochází silnice na Dvořiště.
Ve středu obce je prodejna potravin. V dolní části obce se nachází náves. Ve střední části obce se nachází nově zrekonstruovaná kaplička "NESVĚTĚJŠÍ TROJICI" z roku 1900. Východní část obce tvoří areál ZEPO.

Stručná historie:

Obec Doubravice leží mezi lesy 11 km jihozápadně od svého města Vysoké Mýto, kam patřila okresem až do roku 1960, kdy byla včleněna do okresu chrudimského. Nejstarší zmínka o této obci pochází z roku 1559. Doubravice patřila k panství Nové Hrady. V roce 1837 měla 225 obyvatel ve 34. domech. Po roce 1848 měla se ves stala politickou obcí k niž patřila osada Dvořiště. V roce 1857 měla Doubravice 261 obyvatel v 37 domech. Do roku 1890 vstoupil počet obyvatel v celé obci na 388 v 69 domech. V pozdějších dobách se počet obyvatel mnoho nezměnil. Obec Byla převážně zemědělského charakteru. Opodál při řece Novohradce byly lomy, kde těžil písek a opuka. 

V obci Doubravice bydlí nyní 60 obyvatel.